PRIVACY VERKLARING

PRIVACYVERKLARING GEBRUIKERS

Datum van inwerkingtreding: oktober 5de 2016

DLXTX verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. Als u in de Verenigde Staten woont, worden de Diensten verleend door DLXTX USA, LLC en haar Amerikaanse gelieerde bedrijven (gezamenlijk “DLXTX U.S.”) en is deze Privacyverklaring van toepassing op informatie verzameld en gebruikt door DLXTX U.S. Als u buiten de Verenigde Staten woont, worden de Diensten verleend door Lx Tx B.V. en is deze Privacyverklaring van toepassing op informatie verzameld en gebruikt door Lx Tx B.V. (DLXTX U.S. en Lx Tx B.V. worden hierin gezamenlijk “DLXTX” of “wij” of “we” genoemd).

Reikwijdte en toepassing

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op personen overal ter wereld die onze apps en onze Diensten gebruiken om vervoer, levering of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Deze Verklaring is niet van toepassing op informatie die we verzamelen van of over onze chauffeurs, koeriers, partnervervoersbedrijven of andere personen die het DLXTX-platform onder licentie gebruiken (gezamenlijk “Chauffeurs”). Als u contact hebt met de Diensten als Gebruiker en als Chauffeur zijn de respectieve privacyverklaringen van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.

 

Verzamelen van informatie

Informatie die u ons verstrekt

We verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert of wijzigt, on-demand-diensten verlangt, contact opneemt met de klantenservice of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, profielfoto, betalingsmethode, verzochte items (voor leveringsdiensten), leveringsbonnen en andere informatie die u verstrekt.

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 

Informatie over de locatie: Wanneer u de Diensten gebruikt voor vervoer of levering verzamelen we precieze locatiegegevens over de rit van de DLXTX app gebruikt door de Chauffeur. Als u de DLXTX app toestemming geeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.

 

Informatie over uw contactpersonen: Als u de DLXTX app toegang geeft tot het adresboek op uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele platform hebben we toegang tot namen en contactinformatie uit uw adresboek om sociale interactie via onze Diensten mogelijk te maken en voor andere doeleinden omschreven in deze Verklaring of op het moment van goedkeuring of verzameling.

 

Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder de soort dienst waarom is gevraagd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, het in rekening gebrachte bedrag, de afgelegde afstand en andere bijbehorende transactiegegevens. Daarnaast kunnen wij, als iemand uw promocode gebruikt, uw naam aan die persoon koppelen.

 

Gebruikers- en voorkeursinformatie: We verzamelen informatie over hoe u en bezoekers van de site contact hebben met onze Diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit via het gebruik van cookies, pixel tags en soortgelijke technologieën die unieke identificatiecodes creëren en bewaren. Om meer te weten te komen over deze technologieën kunt u onze Cookieverklaring lezen.

 

Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.

 

Telefoongesprek- en sms-gegevens: Onze Diensten maken communicaties tussen Gebruikers en Chauffeurs mogelijk. In verband met het mogelijk maken van deze dienst ontvangen we telefoongesprekgegevens, waaronder de datum en tijd van het telefoongesprek of sms-bericht, de telefoonnummers van de partijen en de inhoud van het sms-bericht.

 

Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina’s, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met onze Diensten.

 

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen

 

De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. En deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de DLXTX-app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Android-apparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de DLXTX-app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring. Om meer te weten te komen over toestemmingen die wij vragen op platformniveau, kunt u onze nieuwe pagina iOS-toestemmingen en Android-toestemmingen bezoeken. Soms vereisen deze toestemmingen meer uitleg dan de platformen zelf verstrekken, en de toestemmingen die we vragen zullen na verloop van tijd veranderen, daarom hebben we deze pagina’s gecreëerd om te dienen als toonaangevende en geactualiseerde bronnen voor onze gebruikers.

 

Informatie die we uit andere bronnen halen

 

We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen en die combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. Bijvoorbeeld:

 

Als u ervoor kiest uw DLXTX-account te koppelen aan, te creëren of erop in te loggen met een betalingsprovider (bv. Google Wallet) of sociale mediadienst (bv. Facebook) of als u communiceert met een aparte app of website die onze API gebruikt (of wiens API wij gebruiken) kunnen we informatie over u of uw connecties ontvangen van die site of app.

 

Als uw werkgever een van onze ondernemingsoplossingen gebruikt, zoals DLXTX BIZNIZ, kunnen wij informatie ontvangen over u van uw werkgever.

 

Wanneer u on-demand-diensten vraagt, kunnen onze Chauffeurs ons een Gebruikersbeoordeling geven na het verlenen van diensten aan u.

 

Als u ook contact hebt met onze Diensten in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als Chauffeur of als een gebruiker van andere apps die we verstrekken, kunnen we die informatie combineren of associëren met informatie die we hebben gekregen van u in uw hoedanigheid als Gebruiker of passagier.

 

Gebruik van informatie

 

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 

onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het mogelijk maken van betalingen, ontvangstbewijzen sturen, producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers en Chauffeurs, veiligheidsfuncties ontwikkelen, gebruikers verifiëren en product-updates en administratieve berichten sturen;

 

interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;

 

berichten te sturen of communicatie mogelijk te maken (i) tussen u en een Chauffeur zoals geschatte aankomsttijden (ETA’s) of (ii) tussen u en een contactpersoon van u op uw aanwijzing in verband met uw gebruik van bepaalde functies, zoals doorverwijzingen, uitnodigingen, verzoeken voor het delen van de ritprijs of het delen van uw geschatte aankomsttijd (ETA);

 

u berichten te sturen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, waaronder informatie over producten, diensten, promoties, nieuws en evenementen van DLXTX en andere bedrijven, indien toegestaan en overeenkomstig toepasselijke lokale wetgeving; en om wedstrijden, sweepstakes of andere promotiedeelnames te verwerken en gerelateerde beloningen toe te wijzen;

 

de Diensten te personaliseren en te verbeteren, waaronder om functies, content, sociale connecties, doorverwijzingen en advertenties te verstrekken of aan te bevelen.

 

We kunnen de informatie beschreven in deze Verklaring overdragen naar en verwerken en opslaan in de Verenigde Staten en andere landen, waarvan sommige minder beschermende gegevensbeschermingswetten kunnen hebben dan de regio waarin u woonachtig bent. Als dit het geval is, zullen we gepaste maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze Verklaring.

 

Het uitwisselen van informatie

 

We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

 

Via onze Diensten

 

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 

met Chauffeurs om hen in staat te stellen de Diensten te verlenen die u verlangt. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, foto (indien u die hebt verstrekt), gemiddelde Gebruikersbeoordeling gegeven door Chauffeurs en ophaal- en/of afzetlocaties met Chauffeurs;

 

met andere passagiers als u een dienst als DLXTX SHARE gebruikt om de rit te delen; en met andere mensen door u aangegeven, zoals wanneer u uw geschatte aankomsttijd wilt delen of een ritprijs wilt delen met een vriend;

 

met derden om u een dienst te verlenen die u via een partnerschap of promotionele aanbieding van een derde of van ons hebt gevraagd;

 

met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;

 

met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren; en

 

met uw werkgever (of vergelijkbare entiteit) en noodzakelijke derden die door ons of uw werkgever zijn aangenomen (bv. een dienstprovider voor kostenbeheersing) als u deelneemt aan onze ondernemingsoplossingen zoals DLXTX BIZNIZ.

 

Andere belangrijke uitwisseling

 

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 

met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van DLXTX die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;

 

met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;

 

in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, regelgeving of een juridische procedure;

 

met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze Gebruikersafspraken, Dienstvoorwaarden of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van DLXTX of anderen te beschermen;

 

in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;

 

als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en

 

in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

 

Functies voor Social Sharing

 

De Diensten kunnen integreren met functies voor social sharing en andere gerelateerde tools waarmee u acties kunt delen die u onderneemt op onze Diensten met andere apps, sites of media en vice versa. Uw gebruik van deze functies maakt het uitwisselen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u afspreekt met de social sharing-dienst. Bekijk de privacybeleidslijnen van deze social sharing-diensten voor meer informatie over hoe zij de gegevens behandelen die u hen verstrekt of via hen deelt.

 

Analyse- en reclamediensten verstrekt door anderen

 

We kunnen anderen toestaan publiekmetings- en analysediensten voor ons te verstrekken, om advertenties namens ons op het internet te plaatsen en om de prestatie van deze advertenties te volgen en er verslag van te doen. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens, SDK’s en andere technologieën gebruiken om uw apparaat te identificeren wanneer u onze site bezoekt en onze Diensten gebruikt, evenals wanneer u andere online sites en diensten bezoekt. Voor meer informatie over deze technologieën en dienstproviders zie onze Cookieverklaring.

 

Uw keuzes

 

Accountinformatie

 

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op info@dlxtx.com. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

 

Toegangsrechten

 

DLXTX zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

 

Informatie over de locatie

 

We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. Dit zal echter uw mogelijkheid beperken om bepaalde functies van onze Diensten te gebruiken. Daarnaast zult u door het uitschakelen van het verzamelen van precieze locaties van uw apparaat door onze app onze mogelijkheid niet beperken om informatie over uw reislocatie te verzamelen van het apparaat van een Chauffeur noch onze mogelijkheid om uw locatie bij benadering af te leiden van uw IP-adres.

 

Contactinformatie

 

We kunnen ook toestemming vragen voor de verzameling en synchronisatie door onze app van contactinformatie vanaf uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunnen iOS-gebruikers dit later uitschakelen door de contactinstellingen op hun mobiele apparaat te wijzigen. Het Android-platform heeft een dergelijke instelling niet.

 

Promotionele berichtgeving

 

U kunt ervoor kiezen geen promotionele berichten te ontvangen van ons door de instructies in die berichten op te volgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende zakelijke relaties.

 

Uw privacyrechten in Californië

 

De wet van Californië staat inwoners van Californië toe bepaalde bijzonderheden op te vragen over hoe hun informatie wordt gedeeld met derden voor directe marketingdoeleinden. DLXTX deelt uw persoonlijk identificeerbare informatie niet met derden voor de directe marketingdoeleinden van derden, tenzij u ons hiervoor uw goedkeuring geeft.

 

Cookies en reclame

 

Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot cookies en de bijbehorende technologieën.

 

Wijzigingen in de Verklaring

 

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op: info@dlxtx.com of schrijf ons: Lx Tx B.V., t.a.v.: Legal, 2133 JJ Hoofddorp, Nederland (als u niet in de V.S. woont).

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING CHAUFFEURS (NIET-VS)

 

Datum van inwerkingtreding: oktober 5de 2016

 

DLXTX verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt. Voor personen die buiten de Verenigde Staten woonachtig zijn, worden de Diensten verstrekt door Lx Tx B.V. en deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op informatie verzameld en gebruikt door Lx Tx B.V. (hierna “DLXTX” of “we” of “wij”).

 

Reikwijdte en toepassing

 

Deze Verklaring is van toepassing op chauffeurs, koeriers, partnervervoersbedrijven en andere personen die het DLXTX-platform onder licentie gebruiken (gezamenlijk “Chauffeurs” of apart “u”) en woonachtig zijn buiten de Verenigde Staten. Deze Verklaring is niet van toepassing op Chauffeurs die woonachtig zijn in de Verenigde Staten. De Verklaring is ook niet van toepassing op personen (bv. passagiers) die onze app of Diensten gebruiken om vervoer, levering of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Als u contact hebt met de Diensten als Gebruiker en als Chauffeur zijn de respectieve privacyverklaringen van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.

 

Verzamelen van informatie

 

Informatie die u ons verstrekt

 

We verzamelen informatie die u ons direct verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert, wijzigt of erop inlogt, hulp van ons vraagt, toestemming geeft voor een antecedentenonderzoek, uw rijbewijs indient, informatie indient over uw voertuig of verzekering of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, profielfoto, betalingsinformatie, informatie over voertuigregistratie, verzekeringsinformatie, informatie over het rijbewijs en andere informatie die u aan ons verstrekt.

 

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten

 

Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 

Informatie over de locatie: Als voorwaarde voor het aanbieden van vervoer, levering of andere diensten aan Gebruikers via het DLXTX-platform, dienen uw precieze locatiegegevens aan DLXTX te worden verstrekt via de app die u gebruikt. Als de DLXTX app toestemming heeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat. We kunnen uw locatie ook bij benadering achterhalen via uw IP-adres.

 

Informatie over uw contactpersonen: Als u de DLXTX-app toegang geeft tot het adresboek op uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw platform, kunnen we toegang hebben tot namen en contactinformatie uit uw adresboek om sociale interacties via onze Diensten mogelijk te maken en voor andere doeleinden omschreven in deze Verklaring of op het moment van goedkeuring of verzameling.

 

Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot de vervoersdiensten (of andere diensten) die u verstrekt via ons platform, waaronder de soort dienst die werd verstrekt, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, het in rekening gebrachte bedrag, de afgelegde afstand en andere bijbehorende transactiegegevens. Daarnaast kunnen wij, als iemand uw promocode gebruikt, uw naam aan die persoon koppelen.

 

Gebruikers- en voorkeursinformatie: We verzamelen informatie over hoe u en bezoekers van de site contact hebben met onze Diensten, aangegeven voorkeuren en gekozen instellingen. In sommige gevallen doen we dit via het gebruik van cookies, pixeltags en soortgelijke apparaatidentificatietechnologieën die unieke identificatiecodes creëren en bewaren. Om meer te weten te komen over deze technologieën kunt u onze Cookieverklaring lezen.

 

Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen (uw eigen apparaat of een apparaat dat wij u verstrekken) waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclame-identificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.

 

Telefoongesprek- en sms-gegevens: Onze Diensten maken communicaties tussen Gebruikers en Chauffeurs mogelijk. In verband met het mogelijk maken van deze dienst ontvangen we telefoongesprekgegevens, waaronder de datum en tijd van het telefoongesprek of sms-bericht, de telefoonnummers van de partijen en de inhoud van het sms-bericht.

 

Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina’s, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met onze Diensten.

 

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen

 

De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. En deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de DLXTX-app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Android-apparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de DLXTX-app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring.

 

Informatie die we uit andere bronnen halen

 

We kunnen ook informatie ontvangen uit andere bronnen en die combineren met informatie die we via onze Diensten verzamelen. Bijvoorbeeld:

 

Als u ervoor kiest uw DLXTX-account te koppelen aan, te creëren of erop in te loggen met een betalingsprovider (bv. Google Wallet) of sociale mediadienst (bv. Facebook) of als u communiceert met een aparte app of website die onze API gebruikt (of wiens API wij gebruiken) kunnen we informatie over u of uw connecties ontvangen van die site of app.

 

Als u onze Diensten gebruikt via een account dat is gekoppeld aan een partnervervoersbedrijf, kunnen we informatie over u ontvangen van dat partnerbedrijf.

 

Wanneer u on-demand-diensten aan Gebruikers verleent, kunnen onze Gebruikers ons een chauffeurbeoordeling of soortgelijke beoordeling geven van de dienst die u hen verleent.

 

Als u ook contact hebt met onze Diensten in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld om on-demand-diensten op te vragen als Gebruiker, of als een gebruiker van andere apps die we kunnen verstrekken, kunnen we die informatie combineren of associëren met informatie die we hebben gekregen van u in uw hoedanigheid als Chauffeur.

 

Gebruik van informatie

 

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 

onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het mogelijk maken van betalingen, ontvangstbewijzen sturen, producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers en Chauffeurs, een veiligheidsfunctie ontwikkelen, gebruikers verifiëren, productupdates en administratieve berichten sturen;

 

interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;

 

berichten te sturen of de communicatie mogelijk te maken (i) tussen u en een Gebruiker (bv. een passagier) zoals geschatte aankomsttijden (ETA’s) of (ii) tussen u en een contactpersoon van u op uw aanwijzing in verband met uw gebruik van bepaalde functies, zoals doorverwijzingen;

 

u berichten te sturen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, waaronder informatie over producten, diensten, promoties, nieuws en evenementen van Uber en andere bedrijven, indien toegestaan en overeenkomstig toepasselijke lokale wetgeving; en om wedstrijden, sweepstakes of andere promotiedeelnames te verwerken en gerelateerde beloningen toe te wijzen;

 

de Diensten te personaliseren en te verbeteren, waaronder om functies, content, sociale connecties, doorverwijzingen en advertenties te verstrekken of aan te bevelen.

 

We kunnen de informatie beschreven in deze Verklaring overdragen naar en verwerken en opslaan in de Verenigde Staten en andere landen, waarvan sommige minder beschermende gegevensbeschermingswetten kunnen hebben dan de regio waarin u woonachtig bent. Als dit het geval is, zullen we gepaste maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze Verklaring.

 

Het uitwisselen van informatie

 

We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

 

Via onze Diensten

 

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 

met Gebruikers in verband met hun verzoek om vervoer of andere diensten; we kunnen bijvoorbeeld uw naam, persoonlijke foto, foto van uw voertuig, voertuiglicentie, merk en model van het voertuig, precieze locatie of locatie bij benadering, gemiddelde beoordeling verstrekt door Gebruikers en bepaalde contactinformatie uitwisselen (afhankelijk van uw locatie en toepasselijke wetgeving); nadat u de gevraagde diensten hebt verleend, sturen we de Gebruiker een ontvangstbewijs via e-mail of ander middel met eventueel het overzicht van de in rekening gebrachte bedragen, uw naam, contactinformatie, foto, een kaart van de route die u hebt genomen en andere transactiegegevens;

 

met andere mensen, op uw aanwijzing, in verband met een bepaalde dienst, aanbieding of promotie; of met derden om u een dienst te verlenen waarom u hebt gevraagd via een partnerschap of promotionele aanbieding gedaan door een derde of door ons;

 

met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;

 

met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren; en

 

met uw partnervervoersbedrijf en noodzakelijke derden die door ons worden ingehuurd of door het partnerbedrijf, als u de Diensten via een account gebruikt dat is verbonden met een partnerbedrijf.

 

Andere belangrijke uitwisseling

 

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 

met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van DLXTX die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;

 

met verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;

 

in antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, voorschriften, verordeningen, licenties, exploitatieovereenkomsten, of een juridische procedure;

 

met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze gebruikersafspraken of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van DLXTX of anderen te beschermen;

 

in verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;

 

als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en

 

in een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

 

Functies voor Social Sharing

 

De Diensten kunnen integreren met functies voor social sharing en andere gerelateerde tools waarmee u acties kunt delen die u onderneemt op onze Diensten met andere apps, sites of media en vice versa. Uw gebruik van deze functies maakt het uitwisselen van informatie met uw vrienden of het publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u afspreekt met de social sharing-dienst. Bekijk de privacybeleidslijnen van deze social sharing-diensten voor meer informatie over hoe zij de gegevens behandelen die u hen verstrekt of via hen deelt.

 

Analyse- en reclamediensten verstrekt door anderen

 

We kunnen anderen toestaan publiekmetings- en analysediensten voor ons te verstrekken, om advertenties namens ons op het internet te plaatsen en om de prestatie van deze advertenties te volgen en er verslag van te doen. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens, SDK’s en andere technologieën gebruiken om uw apparaat te identificeren wanneer u onze site bezoekt en onze Diensten gebruikt, evenals wanneer u andere online sites en diensten bezoekt. Voor meer informatie over deze technologieën en dienstproviders zie onze Cookieverklaring.

 

Uw keuzes

 

Accountinformatie

 

U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op info@dlxtx.com. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

 

Toegangsrechten

 

DLXTX zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

 

Informatie over de locatie

 

We vragen toestemming voor het verzamelen door onze app van de precieze locaties van uw apparaat (uw eigen apparaat of een dat wij verstrekken) via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunt u het later uitschakelen door de locatie-instellingen te wijzigen op uw mobiele apparaat. U zult echter niet in staat zijn diensten te verlenen op het DLXTX-platform als u onze verzameling van precieze locatiegegevens uitschakelt. Daarnaast zult u door het uitschakelen van het door ons verzamelen van precieze locaties van uw apparaat onze mogelijkheid niet beperken om uw locatie bij benadering af te leiden van uw IP-adres.

 

Contactinformatie

We kunnen ook toestemming vragen voor de verzameling en synchronisatie door onze app van contactinformatie vanaf uw apparaat via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem. Als u aanvankelijk de verzameling van deze informatie goedkeurt, kunnen iOS-gebruikers dit later uitschakelen door de contactinstellingen op hun mobiele apparaat te wijzigen. Het Android-platform heeft een dergelijke instelling niet.

 

Promotionele berichtgeving

U kunt ervoor kiezen geen promotionele berichten te ontvangen van ons door de instructies in die berichten op te volgen. Als u hiervoor kiest, kunnen wij u nog steeds niet-promotionele berichten sturen, zoals berichten over uw account, over Diensten waarom u hebt gevraagd, of over onze voortdurende zakelijke relaties.

 

Cookies en reclame

Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot cookies en de bijbehorende technologieën.

 

Wijzigingen in de Verklaring

We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen hebt over deze Verklaring, neem dan contact met ons op: info@dlxtx.com of schrijf ons: Lx Tx B.V., t.a.v.: Legal, 2133 JJ Hoofddorp, Nederland.